Ochrana osobních údajů

Společnost Max Trading s.r.o. věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů členů Klubu Tarani tak, aby byly v bezpečí a zacházelo se s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Předmět a doba zpracování osobní údajů

Společnost Max Trading s.r.o. zpracovává osobní údaje členů Klubu Tarani v případě jejich registrace do Klubu Tarani a je oprávněná je zpracovávat pro své účely po dobu trvání registrace v Klubu Tarani.

Po vytvoření první Objednávky uchovává Společnost osobní údaje člena Klubu Tarani dle zákonné doby o uchovávání účetnictví.

Člen Klubu Tarani má právo na přístup, změnu a další zákonná práva, která najdete na webu Úřadu na ochranu osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů může člen Klubu Tarani dostat u společnosti Max Trading s.r.o. k nahlédnutí.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů členů Klubu Tarani je ze strany společnosti Max Trading s.r.o. realizace smluvního vztahu společnost Max Trading s.r.o. a člena Klubu Tarani.

Typ osobní údajů

Typem osobních údajů člena Klubu Tarani, které bude společnost Max Trading s.r.o. zpracovávat, budou ty údaje, které se nacházejí v registračním formuláři do Klubu Tarani.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.